logo

Podeli

XIV SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA

JAHORINA, 16. -19. OKTOBRA 2019. GODINE

Broj: USRS - 586/19
Datum; 02.07.2019.godine

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da kao uvaženi naučni radnik odnosno stručnjak iz oblasti građanskog prava pripremite referat iz vaše naučne/stručne oblasti za XIV Savjetovanje iz građanske oblasti „Jahorina 2019“ na temu „Aktuelna pitanja građanskog prava, teorija –praksa“ koje će se održati u hotelu „Vučko i Termag“ na Jahorini u period od 16.-19. oktobra 2019. godine.


SAVJETOVANJE OBUHVATA TRI OBLASTI:

-GRAĐANSKO PRAVO
(stvarno pravo, obligaciono pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i građansko procesno pravo(parnični, vanparnični i izvršni postupak).

-PRIVREDNO PRAVO
(pravo privrednih društava, ugovori robnog prometa,bankarsko pravo i hartije od vrijednosti, stečajno pravo).

-UPRAVNO PRAVO
(materijalno i procesno).

Ukoliko ste saglasni da pripremite i prezentujete referat, molimo Vas da nas o tome obavijestite najkasnije do 25.07.2019. godine.

Sažetak dostaviti do 01.08.2019.

Pisani rad je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2019. godine.

Jezici u Zborniku su jezici koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i engleski jezik.

Sažetak i rad možete dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli sa naznakom „za IX Savjetovanje iz građanske oblasti”. Potrebno je da naglasite oblast u kojoj želite učestvovati, a svaki učesnik se može pojaviti jednom kao autor i jednom kao koautor rada. Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova XIV Savjetovanja iz građanske oblast.

Troškove boravka autora za vrijeme Savjetovanja, koji se odnose na smještaj i ishranu, snosi organizator.

U prilogu Vam dostavljamo uputstvo za pisanje radova.

U nadi da ćete prihvatiti poziv i aktivno učestvovati, na IX Savjetovanju iz građanske oblasti, unaprijed Vam se zahvaljujemo.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE
Milenko Milekić

 

Ovde možete preuzeti  UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA