logo

Podeli

Poštovani,

shodno zaključku sa Skupštine Udruženja sudija Republike Srpske održane u Trebinju, dostavljam članstvu na uvid meni dostupne odluke sudova u vezi isplate naknada na ime putnih troškova sudijama.
Ponovo pozivam sve sudije kojima su dostupne odluke sudova u Republici Srpskoj koje su donesene u postupcima radi isplate naknada sudijama po drugim osnovama da ih dostave na email Udruženja, radi informisanja članstva.

S poštovanjem,
Borislav Trifunović, predsjednik USRS

 

Na sljedećim linkovima se mogu preuzeti dokumenti:

- VS RS Rs 067702 16 Rev

- Rsž221013

- AP 346611 naknade za sud