logo

Upravni odbor

Podeli

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

1. Milenko Milekić, predsjednik
Osnovni sud Banjaluka

2. Daniela Milovanović, član
Vrhovni sud Banjaluka

3. Nevenka Mitrić, član
Okružni sud Banjaluka

4. Veljko Krejić, član
Osnovni sud Gradiška

5. Igor Dabić, član
Okružni privredni sud Banjaluka

6. Snježana Banjac Lopandić, član
Okružni sud Doboj

7. Duško Popić, član
Okružni sud Trebinje

8. Vinko Miladinović, član
Osnovni sud Modriča

9. Milanka Tanasković, član
Okružni sud Istočno Sarajevo