logo

Aktivnosti

Poštovani,

Koristimo priliku da vas informišemo da je CEELI Institut objavio Priručnik o nezavisnosti, nepristrasnosti i integritetu pravosuđa i Dopunu Priručnika o nezavisnosti, nepristrasnosti i integritetu pravosuđa .

Priručnik i dopuna priručnika su tematska kompilacija međunarodne i nacionalne sudske prakse, kompilacija međunarodnih standarda, politika i najboljih praksi i predstavlja važan referentni alat za sudije, zakonodavce, vladine službenike i pravnike.

Priručnik smo pisali sa grupom sudija u okviru programa CEELI Instituta za Centralnu i Istočnu Evropu. Program je velikodušno podržan INL grantom.

Priručnik je prvi put objavljen u junu 2015. godine na sajtu CEELI Instituta i od tada se redovno ažurira. Opširnije...

Broj: USRS - 457/17
Datum; 14.11.2017.godine

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH

PREDMET: ZAKLJUČCI, DOSTAVLJAJU SE

Poštovani,

Skupština Udruženja sudija Republike Srpske je dopisom broj 317/16 od 07.07.2016.godine, VSTS BiH i Ministarstvu pravde RS uputila zaključke kojim se:

  • predlaže VSTS BiH da izvrši izmjenu i dopunu Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija na način da se rad sudija mjeri prema efektivno provedenom vremenu na radu ili da se godišnja norma obračunava na bazi deset mjeseci a ne jedanaest mjeseci kako je to predviđeno važećim Pravilnikom,

  • podržava zaključak XII Konferencije predsjednika sudova u BiH za unapređenje sistema imenovanja u pogledu napredovanja nosilaca pravosudnih funkcija u karijeri i mijenjanje sistema ocjenjivanja, ali ne podržava zaključak iste Konferencije za izmjenu zakonskog okvira o disciplinskoj odgovornosti sudija kojim bi došlo do jačanja ovlasti predsjednika sudova u ovoj oblasti,

  • predlaže da VSTS u postupku pripreme za promjenu sistema normiranja, imenovanja i ocjenjivanja rada sudija zatraži i stručno mišljenje Komisije ( koju će imenovati UO USRS ) sastavljene od sudija svih referata sa svih nivoa sudske vlasti Republike Srpske, koja će dati konkretne primjedbe i prijedloge o kojima je raspravljano na Skupštini,

Opširnije...

Broj: USRS-367 /17
Banjaluka: 13.05.2017. godine

I SAVJETOVANJE IZ PREKRŠAJNOPRAVNE OBLASTI

„UPOREDNA ANALIZA PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BiH I REGIJI“

U periodu 11. - 13. maj 2017. godine u Bijeljini – Etno selo „Stanišići“, održano je I Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti pod radnim nazivom „UPOREDNA ANALIZA PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BIH I REGIJI“. Savjetovanju je prisustvovalo 165 učesnika koje su činili sudije, ovlašćeni organi pokretači prekršajnih postupaka, pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Uprave za indirektno oporezovanje BiH, Granične policije BiH, Republički i opštinski inspekcijski organi, zatim predstavnici međunarodne organizacije OSCE/OEBS i drugi, a savjetovanje je imalo i međunarodni karakter jer su učešće u radu uzeli gosti, predavači iz Republike Srbije, a radove su dostavili i autori iz Republike Crne Gore.

Po završetku savjetovanja doneseni su

Z A K LJ U Č C I

  1. Osnovni zaključak je da održavanje prekršajnog savjetovanja pređe u tradiciju i postane treće tradicionalno savjetovanje u BiH, koje će se održavati svake godine pored krivičnog i građanskog Savjetovanja;

    Opširnije...

Broj: USRS-365/17

Dana: 26.05.2017. godine

 

Upravni odbor Udruženja sudija Republike Srpske, na osnovu odredbe člana 22. Statuta Udruženja, na sjednici održanoj 26.05.2017. godine, u prostorijama Osnovnog suda Banjaluka, donio je

 

ODLUKU

 

Udruženje sudija RS zadržava pravo da se učesniku koji se prijavio za održavanje godišnjih susreta sudija u Trebinju hotel „Leotar“ u periodu od 15-18. juna 2017. godine, ispostave troškovi koje Udruženje plati hotelu zbog neblagovremenog odustanka od smještaja, ukoliko prijavljeni o istom ne obavjesti Udruženje najkasnije do 02.06.2017. godine.

 

 

Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija RS
Milenko Milekić

Broj: USRS- 243/15
Banjaluka: 22.09.2015. godine

PREDMET: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom izjave predsjednice Suda Bosne i Hercegovina Medžide Kreso sljedećeg sadržaja: „Političarima odgovara entitetsko pravosuđe. Mi znamo da su entitetski sudovi pod političkim utjecajem režima“, datoj u emisiji „Pressing“ na N1 televiziji dana 17.09.2015. godine, a koju su objavili i štampane medije u BiH, Udruženje sudija Republike Srpske ističe da je ta izjava proizvoljna, neutemeljena i neprimjerena funkciji koju predsjednica suda obavlja u pravosudju, te šteti ugledu i samostalnosti entitetskih pravosudnih institucija.

Opširnije...

Broj: USRS-228/15
Banjaluka, 11.06.2015.god.

Upravni odbor Udruženja sudija Republike Srpske, na osnovu odredbe člana 22. Statuta Udruženja, na sjednici održanoj 11.06.2015. godine, u prostorijama Osnovnog suda Banjaluka, donio je;

 

ODLUKU

I

Za članove Komisije za statusna pitanja sudija imenuju su sledeći članovi:

1. Veljko Krejić, predsjednik komisije
2. Staša Tomić,
3. Radmila Stančić,
4. Radinka Abadžić,
5. Duško Popić,

II

Imenovani članovi Komisije su jednoglasno izabrani.

Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija RS
Milenko Milekić

Udruženje sudija Republike Srpske, vodeći se svojim ciljevima i načelima koja u osnovi imaju promociju i zaštitu sudijske funkcije, najoštrije osuđuje medijski atak na nosioce pravosudnih fuunkcija, a posebno javno prozivanje izvršeno od strane Alternativne televizije d.o.o Banja Luka, u emisiji „APOSTROF“ od 26.12.2014.godine i u prilogu dnevnika od 25. i 26.12. 2014.godine.

Ovakve emisije pokazuju da i dalje postoje fizička i pravna lica koja sebi daju za pravo da se lično obračunavaju sa onima čiji je profesionalni poziv zaštita prava.

Korištenjem monopolskog položaja od strane predmetne medijske kuće sudije su dovedene u nepovoljan položaj, umanjuje se značaj njihove profesije i oslabljuje autoritet pravosudnih organa, a od toga niko ne može imati interes, naročito zemlja koja teži ka putu Evropskoj uniji.

Opširnije...

Strana 6 od 7

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća > Kraj >>