logo

Podeli

 

XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA

JAHORINA, 23. -26. OKTOBRA 2018. GODINE

 

- POZIV ZA AUTORE -

Broj: USRS - 535/18
Datum; 05.07.2018.godine


Poštovani,

Pozivamo Vas da kao uvaženi naučni radnik odnosno stručnjak iz oblasti građanskog prava pripremite referat iz vaše naučne/stručne oblasti za XIII Savjetovanje sudija iz Bosne i Hercegovine iz građanske oblasti „Jahorina 2018“ na temu „Aktuelna pitanja građanskog prava, teorija –praksa“ koje će se održati u hotelu „Vučko i Termag“ na Jahorini od 23.-26. oktobra 2018. godine.


Savjetovanje obuhvata tri oblasti:

-Građansko pravo(stvarno pravo, obligaciono pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i građansko procesno pravo(parnični, vanparnični i izvršni postupak).

-Privredno pravo(pravo privrednih društava, ugovori robnog prometa,bankarsko pravo i hartije od vrijednosti, stečajno pravo).

-Upravno pravo(materijalno i procesno).

Ukoliko ste saglasni da pripremite i prezentujete referat, molimo Vas da nas o tome obavijestite najkasnije do 10.08.2018. godine.

Pisani rad je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2018. godine.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova XIII Savjetovanja iz građanske oblast.

Autorima radova pripada novčani honorar u visini 300 KM ukoliko rad izlažu na Savjetovanju, odnosno 150 KM ukoliko ne izlažu rad.

Troškove boravka autora za vrijeme Savjetovanja, koji se odnose na smještaj i ishranu, snosi organizator.

Radovi treba da ispanjavaju sljedeće formalne uslove:

Radovi trebaju da budu otkucani u fontu Times New Roman veličinom od 12 pt, latiničnim ili ćiriličnim pismom na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku. Uz rad, ako se šalje poštom, treba priložiti CD.

Struktura treba da sadrži : ime i prezime autora, zvanje, naziv preduzeća i ustanove u kojoj radi, naslov rada, kratak apstrakt rada (do 15 redova), ključne riječi do 10 riječi, izlaganje suštine rada i zaključak (do jedne stranice) , a izvore (literaturu) navesti u fusnoti.

Obim rukopisa je ograničen do jednog autorskog tabaka (odnsono od 6 do 16 kartica), kartica (kartica -30 redova) a duže radove od 20 stranica nećmo štampati.

Dalje informacije u vezi sa radovima možete dobiti u Udruženja sudija Republike Srpske putem email adrese Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i na telefon broj +38765860270.

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog pisma email-om.

Radove slati email-om Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili putem pošte na adresu Udruženje pravnika Republike Srpske, Vladike Platona br. 2 Banja Luka (Zgrada Osnovnog suda Banja Luka), uz dostavu CD-a.


S poštovanjem.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE

Milenko Milekić