logo

Podeli

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
UDRUŽENJE SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE
REPUBLIC OF SRPSKA ASSOCIATION OF JUDGES


Vladike Platona br. 2, 78000 Banja Luka;
tel: 065/860-270; fax: 051 301 578; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Broj: USRS-638/21
Dana: 25.05.2021. godine


PREDMET: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom aktuelne situacije u vezi sa događajem koji se desio dana 24.05.2021. godine, ispred zgrade pravosudnih institucija u Trebinju, kao i u samom gradu Trebinje, Udruženje sudija Republike Srpske najoštrije osuđuje ponašanje poslanika Narodne skupštine Republike Srpske Nebojše Vukanovića i ističe da je zaštita sudije u njegovom radu preduslov postojanja nezavisnosti i nepristrasnosti suda koji garantuje zaštitu ljudskih prava i sloboda u skladu sa međunarodnim standardima.

Ustav, zakon, pa i sama državna politika mora osigurati postojanje takve sudske vlasti koja će biti nezavisna od zakonodavne i izvršne vlasti. Nezavisnost kao jedno od osnovnih principa na kojima se temelji pravosuđe, pripada kako sudu kao instituciji, tako i svakom pojedinom sudiji.
Imajući u vidu da su sudovi samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršene vlasti, svaki oblik uticaja na donošenje sudskih odluka je zabranjen,  te s tim u vezi sudovi postupaju nepristrasno, a svaku odluku može preispitati samo nadležni sud povodom pravnih lijekova u postupcima propisani ustavom i zakonom.
U tom kontekstu treba posmatrati ovaj konkretan slučaj napada na nosioce pravosudnih funkcija, kao jedan u nizu slučajeva u poslednjem periodu, što ima za posljedicu narušavanje digniteta pravosuđa u cjelini .

U narednom periodu očekujemo da će svi biti angažovani na jačanju načela vladavine prava, koja se temelji na povjerenju građana u pravosuđe, uz uvažavanje pravnih mišljenja i stavova pravosudnih institucija, kao nezavisnih subjekata koji garantuju zaštitu ljudskih prava sadržana u međunarodnim dokumentima koji obavezuju Bosni i Hercegovini, a naročito u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, a čija primjena je osigurana članom 2. Ustava Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,
Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija Republike Srpske
Milenko Milekić