Podeli

Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji  sa Udruženjem sudija u BiH, Udruženjem sudija/sudaca u FBiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta, te Advokatskim komorama RS i FBiH  organizuje

IX SAVJETOVANJE IZ GRAĐANSKE OBLASTI U BIH

Radni naziv savjetovanja je:

„AKTUELNA PITANJA GRAĐANSKOG ZAKONODAVSTVA U BIH“

Savjetovanje će se održati 15.– 18. oktobra 2014. godine u Hotelu "Bistrica" na Jahorini

(dolazak i smještaj učesnika je 15.oktobar 2014.godine (srijeda) od 16.00 časova, a otvaranje Savjetovanja je 16. oktobar 2014.godine)

Okvirni program rada savjetovanja će biti naknadno dostavljen.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Organizacionog odbora
Milenko Milekić