logo

Podeli

Udruženje sudija Republike Srpske, vodeći se svojim ciljevima i načelima koja u osnovi imaju promociju i zaštitu sudijske funkcije, najoštrije osuđuje medijski atak na nosioce pravosudnih fuunkcija, a posebno javno prozivanje izvršeno od strane Alternativne televizije d.o.o Banja Luka, u emisiji „APOSTROF“ od 26.12.2014.godine i u prilogu dnevnika od 25. i 26.12. 2014.godine.

Ovakve emisije pokazuju da i dalje postoje fizička i pravna lica koja sebi daju za pravo da se lično obračunavaju sa onima čiji je profesionalni poziv zaštita prava.

Korištenjem monopolskog položaja od strane predmetne medijske kuće sudije su dovedene u nepovoljan položaj, umanjuje se značaj njihove profesije i oslabljuje autoritet pravosudnih organa, a od toga niko ne može imati interes, naročito zemlja koja teži ka putu Evropskoj uniji.

Lično nezadovoljstvo radom suda ili sudija nipošto ne smiju biti razlog za verbalne napade, niti ovakve situacije trebaju postati učestala pojava. Time bi se pokazalo da je država nemoćna da zaštiti nosioce jedne od tri grane vlasti, što bi dalje dovelo u pitanje i zaštitu prava i sloboda svih građana. Za svako nezadovoljstvo izazvano sudijskim odlukama postoje jasno definisane procesne radnje, putem kojih se može zahtijevati zaštita prava. Na taj način treba tražiti zadovoljenje, a ne kroz ugrožavanje ličnog i profesionalnog integriteta sudija, a pri tom posebno podsjećamo na:

- odredbe člana 121. i 125. Ustava Republike Srpske ( Sudovi su samostalni i nezavisni i sude na osnovu Ustava i zakona. Sudovi štite ljudska prava i slobode, utvrđena prava i interese pravnih subjekata i zakonitost. Sud sudi u vijeću. Zakonom se uređuje u kojim stvarima sudi sudija pojedinac );

- odredbe člana 3., 7. i 10. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12), a to je da su sudovi samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti i zabranjen je svaki oblik uticaja na donošenje sudskih odluka. Da sudovi u svom radu postupaju nepristrasno i odluke donose u razumnom roku. Da niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni. Da sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud povodom pravnih lijekova u postupku propisanim Ustavom i zakonom.

- odredbe člana 217. i 223. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), kojim je propisano da se pred drugostepenim sudom odlučuje u zbornom sastavu.

Slijedom iznesenog Udruženje očekuje da će ova informacija ukazati na propuste koji narušavaju autoritet suda I sudija.

Dostavljeno:

-Svim televizijama sa sjedištem u Republici Srpskoj
-Pisanim medijima
-Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine

Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija RS

Milenko Milekić