logo

Podeli

Broj: USRS- 243/15
Banjaluka: 22.09.2015. godine

PREDMET: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom izjave predsjednice Suda Bosne i Hercegovina Medžide Kreso sljedećeg sadržaja: „Političarima odgovara entitetsko pravosuđe. Mi znamo da su entitetski sudovi pod političkim utjecajem režima“, datoj u emisiji „Pressing“ na N1 televiziji dana 17.09.2015. godine, a koju su objavili i štampane medije u BiH, Udruženje sudija Republike Srpske ističe da je ta izjava proizvoljna, neutemeljena i neprimjerena funkciji koju predsjednica suda obavlja u pravosudju, te šteti ugledu i samostalnosti entitetskih pravosudnih institucija.

Suprotno tvrdnji u izjavi predsjednice Suda Bosne i Hercegovine, Udruženje sudija Republike Srpske naglašava da je pravosuđe Republike Srpske institucionalno nezavisno od ostalih grana vlasti, uz potpuno prisustvo autonomije sudija i bez bilo kakvih vanjskih uticaja u rješavaju predmeta.

Udruženje sudija Republike Srpske je između ostalog organizovano radi promovisanja nepristrasnog i efikasnog obavljanja dužnosti sudije, a sve u cilju zaštite i očuvanja nezavisnosti pravosuđa u skladu sa međunarodnim standardima, pa osuđuje paušalne i neargumentovane izjave u javnosti koje ne doprinose ovim ciljevima, koji su temelj pravne sigurnosti i vladavine prava.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA SUDIJA
REPUBLIKE SRPSKE
Milenko Milekić