logo

Podeli

Broj: USRS-367 /17
Banjaluka: 13.05.2017. godine

I SAVJETOVANJE IZ PREKRŠAJNOPRAVNE OBLASTI

„UPOREDNA ANALIZA PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BiH I REGIJI“

U periodu 11. - 13. maj 2017. godine u Bijeljini – Etno selo „Stanišići“, održano je I Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti pod radnim nazivom „UPOREDNA ANALIZA PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BIH I REGIJI“. Savjetovanju je prisustvovalo 165 učesnika koje su činili sudije, ovlašćeni organi pokretači prekršajnih postupaka, pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Uprave za indirektno oporezovanje BiH, Granične policije BiH, Republički i opštinski inspekcijski organi, zatim predstavnici međunarodne organizacije OSCE/OEBS i drugi, a savjetovanje je imalo i međunarodni karakter jer su učešće u radu uzeli gosti, predavači iz Republike Srbije, a radove su dostavili i autori iz Republike Crne Gore.

Po završetku savjetovanja doneseni su

Z A K LJ U Č C I

  1. Osnovni zaključak je da održavanje prekršajnog savjetovanja pređe u tradiciju i postane treće tradicionalno savjetovanje u BiH, koje će se održavati svake godine pored krivičnog i građanskog Savjetovanja;

     

  2. Harmonizacija prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, koja podrazumijeva izmjene i dopune sva četiri zakona koja regulišu prekršajnu oblast u BiH (Zakon o prekršajima BiH, Zakon o prekršajima RS, Zakon o prekršajima FBiH i Zakon o prekršajima Brčko Distrikta BiH), a iz razloga različite regulative pojedinih bitnih pitanja (kazna zatvora, mjere izvršenja prekršajne sankcije, sredstva obezbjeđenja okrivljenih), zbog čega se pozivaju predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, kao i Centri za edukaciju sudija i tužilaca i strukovna udruženja sudija u Bosni i Hercegovini, da preduzmu, svako iz svoje nadležnosti, aktivnosti u cilju usaglašavanja zakonodavstva na svim nivoima zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini, kao jedinom garantu sprečavanja nejednakosti građana pred zakonom;

  3. Iniciranje formiranja radne grupe na državnom nivou sa ciljem usklađivanja i harmonizacije prekršajnog zakonodavstva u BiH;

  4. Inicijativa Ministarstvu Finansija RS da donesene provedbene propise, odnosno omogući primjenu izmjena i dopuna Zakona o prekršajima RS (Službeni glasnik RS, br.110/16) koje se odnose na prihode od naplaćenih novčanih kazni kao i osnovni tekst Zakona o prekršajima RS (Službeni glasnik RS, br.63/14) u dijelu koji se odnosi na prihode od prodatih oduzetih predmeta (član 61. ZOP RS). Izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS (Službeni glasnik RS, br.110/16) odredbom člana 107a. propisano je da su novčane kazne za prekršaje prihodi budžeta Republike Srpske, odnosno budžeta jedinica lokalne samouprave, koja odredba se ne može primjenjivati kada je u pitanju novčana kazna od carinskih i poreskih prekršaja izrečenih usled povreda državnih zakona, a iz razloga što u Republici Srpskoj nisu određeni uplatni računi i vrste prihoda za te uplate (određeni su samo za entitetske propise ali ne i državne);

  5. Inicijativa Ministarstvu Pravde RS da pokrene proceduru izmjena i dopuna Zakona o prekršjima RS u dijelu koji se odnosi na prekršajni nalog, te da se zakon u tom dijelu izmijeni na način da se ovlaštenim organima pokretačima prekršajnih postupaka, odnosno izdavaocima prekršajnih naloga uslovi izdavanje prekršajnog naloga saglasnošću oštećenog kod izdavanja prekršajnog naloga kada je oštećeni poznat, a radi sprečavanja zloupotreba načela „ne bis in idem“, jer ovlašteni organi za sada nemaju ograničenja kod izdavanja prekršajnih naloga, tako da iste izdaju po slobodnoj ocjeni, pa kada bi se oštećeni naknado obratio tužilaštvu, odnosno podnio prijedlog za pokretanje krivičnog postupka (gonjenje po prijedlogu oštećenog), tužilaštvo ne bi moglo postupati jer je prethodno prekršajni postupak završen izdavanjem prekršajnog naloga i prihvatanjem odgovornosti, odnosno plaćanjem novčane kazne od strane okrivljenog, pa pokretanje krivičnog postupka po istom djelu dovodi do kršenja načela „ne bis in idem“, a kada je u pitanju pokretanje prekršajnog postupka Zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka, izmijeniti zakon proširenjem osnova za prekid postupka tako da bi se u članu 180. Zakona o prekršajima RS u stavu 1. dodala tačka tri koja bi propisivala da se prekršajni postupak može prekinuti i iz drugih razloga kada to propisuje zakon ili odredi sud, jer obustava postupka propisana u članu 181. ne rješava problem povrede načela „ne bis in idem“, obzirom da se obustavljanjem prekršajnog postupka iz razloga potvrđivanja optužnice ili drugog razloga, postupak više ne može pokretati ni krivično ni prekršajno, jer je kao osnov za obustavu prekršajnog postupka u članu 181. tačka 6. propisano da se rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi kada se utvrdi da je postupak protiv njega pravosnažno obustavljen.

Učesnici i organizator savjetovanja posebno se zahvaljuju OSCE/OEBS na uzetom učešću i pomoći u organizaciji prekršajnog savjetovanja kao i Sudskoj policiji Republike Srpske na podršci u osiguranju savjetovanja.

Nakon rasprave na plenaroj sjednici učesnici savjetovanja prihvatili su zaključke Organizacionog odbora. Predsjednik se zahvalio svim učesnicima u radu savjetovanja kao i članovima Organizacionog odbora, a posebno VSTS, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i Udruženju sudija FBiH.

Predsjednik Udruženja sudija RS
Milenko Milekić