logo

Podeli

Broj: USRS - 457/17
Datum; 14.11.2017.godine

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH

PREDMET: ZAKLJUČCI, DOSTAVLJAJU SE

Poštovani,

Skupština Udruženja sudija Republike Srpske je dopisom broj 317/16 od 07.07.2016.godine, VSTS BiH i Ministarstvu pravde RS uputila zaključke kojim se:

  • predlaže VSTS BiH da izvrši izmjenu i dopunu Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija na način da se rad sudija mjeri prema efektivno provedenom vremenu na radu ili da se godišnja norma obračunava na bazi deset mjeseci a ne jedanaest mjeseci kako je to predviđeno važećim Pravilnikom,

  • podržava zaključak XII Konferencije predsjednika sudova u BiH za unapređenje sistema imenovanja u pogledu napredovanja nosilaca pravosudnih funkcija u karijeri i mijenjanje sistema ocjenjivanja, ali ne podržava zaključak iste Konferencije za izmjenu zakonskog okvira o disciplinskoj odgovornosti sudija kojim bi došlo do jačanja ovlasti predsjednika sudova u ovoj oblasti,

  • predlaže da VSTS u postupku pripreme za promjenu sistema normiranja, imenovanja i ocjenjivanja rada sudija zatraži i stručno mišljenje Komisije ( koju će imenovati UO USRS ) sastavljene od sudija svih referata sa svih nivoa sudske vlasti Republike Srpske, koja će dati konkretne primjedbe i prijedloge o kojima je raspravljano na Skupštini,

- predlaže izmjena člana 5 stav 1 Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 66/2014 – u daljem tekstu: Zakona o platama ) imajući u vidu da su donošenjem istog zakona sudije u Republici Srpskoj dovedene u neravnopravan položaj u odnosu na sudije u Federaciji BiH,

- predlaže dopuna člana 13 Zakona o platama u cilju jednakog tretmana sa ostalim zaposlenim u institucijama pravosuđa Republike Srpske, na način da se i sudijama priznaju prava iz člana 30 Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske (''Sl. glasnik RS'', broj 31/14),

- predlaže Vladi Republike Srpske izmjenu Zaključka broj 01/2 o12 2 / 15 od 12.01.2015.godine, kojim je ograničena primjena odredaba člana 11 Zakona o platama i to na način da budžetskim korisnicima naknada plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad u slučaju kada je liječenje uslovljeno bolničkom hospitalizacijom iznosi 90% jer isplata 70% od osnova, predstavlja preveliki teret po materijalnu situaciju sudije.

Na Skupštini Udruženja sudija Republike Srpske održanoj 15.06.2017.godine, odlučeno je da se, podržavajući ranije donesene zaključke u cijelosti, ponovo uputi dopis VSTV BiH sa prijedlogom da se isti zaključci ( sa kojima je saglasno i USFBiH ) razmotre kao zasebna tačka dnevnog reda na jednoj od sljedećih sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, na koju bi bili pozvani predstavnici USRS i USFBiH.

Molimo da VSTV obavjesti USRS u vezi predloženog kako bi mogli obavjestiti članstvo o preduzetim mjerama.


S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine USRS
Borislav Trifunović

Dostavljeno:

- Visoki sudski i tužilački savjet BiH
- arhiva