Podeli

Ovde možete naći program i zaključke sa VIII savjetovanja na Jahorini.

- Program Savjetovanja na Jahorini 2013
- Zaključci sa Savjetovanja na Johorini 2013