logo

Članovi udruženja

PodeliČLANOVI UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE


OSNOVNI  SUD BANJA LUKA
1.    Babić Aleksandra
2.    Bajić Svetozar
3.    Vještica Rada
4.    Vrbanjac  Amela
5.    Vučetić  Biljana
6.    Ćetojević Nives
7.    Čorni Tatjana
8.    Garača Jelena
9.    Gigović Melika
10.    Gluvić Mira
11.    Graovac Vladana
12.    Đumišić Rajfa
13.    Jevtović Marela
14.    Kalaba Dragan
15.    Keleman Spasen
16.    Kordić Dalibor
17.    Kovačević Stela
18.    Kovačević Bisera
19.    Kovačević Monika
20.    Kovačević Dragana
21.    Koričić Sanela
22.    Krajnović  Maja
23.    Medaković Radmila
24.    Milekić Milenko
25.    Milojica Zoran
26.    Mišić Vesna
27.    Muhadžić Adisa
28.    Pejović Nebojša
29.    Petričić Dejan
30.    Papić Vesna
31.    Popović Vesna
32.    Radoja Radana
33.    Radulj Marinko
34.    Rizvić Nerzudin
35.    Sabljić Biljana
36.    Sabljić Zorica
37.    Sandić Siniša
38.    Savić Smiljana
39.    Savić Snježana
40.    Spasojević Brankica
41.    Stanojević  Dragomirka
42.    Stefanović-Regoda Tatjana
43.    Slavnić Slavica
44.    Stevandić  Gordana
45.    Tatić  Zdravko
46.    Tegeltija  Milan
47.    Trivić Dean
48.    Uletilović  Dragan
49.    Huseinbašić Munevera
50.    Igor Marić
51.    Mario VinacOSNOVNI  SUD  GRADIŠKA
1.    Krejić Veljko
2.    Đorđević Irena
3.    Đukić Desanka
4.    Grahovac Predrag
5.    Kasagić Predrag
6.    Kukić Lela
7.    Maletić Branimir
8.    Sember Brana
9.    Skakić Dragana
10.  Stepanović Snježana
11.  Haris Beganović

OSNOVNI SUD KOZARSKA DUBICA

1.   Đurađ Kozomara
2.   Samir Šehović
3.   Ilija Tadić

OSNOVNI  SUD  KOTOR VAROŠ
1.    Gajanin Zdenka
2.    Radonić Duško
3.    Tepić Bojana
4.    Vinojčić-Topić Gordana
5.    Radulović Biljana
6.    Hadžiselimović Alma

OSNOVNI  SUD  MRKONJIĆ  GRAD
1.    Stupar Vera
2.    Vasić Jovanka
3.    Vračar Anđelko
4.    Šehalić Neđija
5.    Kalinić  Ivica
6.    Vulin  Dražen

OSNOVNI  SUD  NOVI  GRAD
1.    Radulović Miloš
2.    Čulić Ljiljana
3.    Šipka Ljiljana
4.    Radulj Tatjana

OSNOVNI  SUD  PRIJEDOR
1.    Anušić Vera
2.    Baštinac  Jasminka
3.    Cepić  Snježana
4.    Elenkov-Malić Danijela
5.    Eror Nedeljka
6.    Kurbegović  Nesiha
7.    Manojlović Nebojša
8.    Marin Drena
9.    Mazalić-Nović Dijana
10.    Miloica Duško
11.    Mitrović Gordana
12.    Mugoša Tanja
13.    Pjevač Gordana
14.    Popović Miroslav
15.    Sarajlić Vesna
16.    Stanković Dragica
17.    Branka Kragulj
18.    Žarka Puzić

OSNOVNI   SUD  PRNJAVOR
1.    Živković Nada
2.    Biber Borka
3.    Sabljić Milan
4.    Janjić Radomir
5.    Švraka-Panić Dragana
6.    Vrhovac Nebojša

OSNOVNI  SUD  BIJELJINA
1.    Zvizdić Alija
2.    Pašić Lejla
3.    Milićević Ljubiša
4.    Sladić Marinko
5.    Savić Jovan
6.    Bojčić Radiša
7.    Nađević Stela
8.    Marković Jelena
9.    Abadžić Radenka
10.    Matković Aleksandar
11.    Mićić Ljubiša
12.    Martinović Zlatna
13.    Vakičić Željka
14.    Šaćirović Selma
15.    Ćosić Mediha
16.    Hadžić Senad
17.    Perić Milica
18.    Rajković Ljilja
19.    Dević Smiljka
20.    Hanušić Aid
21.    Đurić Dragoljub
22.    Erdelić Dragoslav
23.    Sekulić Cvijeta

OSNOVNI   SUD  SREBRENICA
1.    Halilović Hajrudin
2.    Petković Teodora
3.    Petković Vukman
4.    Pejić Ljiljana
5.    Alić Sead
6.    Samir Fehrić

OSNOVNI  SUD  ZVORNIK
1.    Simanić Dragana
2.    Todorović Jelena
3.    Halilović Muhamed
4.    Mujkić Fikret
5.    Savić Slavko
6.    Tadić Slavica
7.    Selimović Amira
8.    Jelišić-Brčkalo Aleksandra

OSNOVNI  SUD  DERVENTA     
1.    Hrustić Mirjana
2.    Lazarević Snježana
3.    Banjac-Lopandić Snežana
4.    Dlakić-Cvijanović Gordana
5.    Lukač Alen
6.    Nada Jovičić Jauševac

OSNOVNI  SUD  DOBOJ

1.    Čajić Esma
2.    Đurić Goran
3.    Junuzović Jasmin
4.    Tomić Marica
5.    Cvijanović Ognjenka
6.    Marić Radovanka
7.    Ratković Ljiljana
8.    Tomanić Tanja
9.    Mikerević Vesna

OSNOVNI  SUD  MODRIČA
1.    Vranješ   Zdenko
2.    Đukić Ankica
3.    Ganibegović-Čobo Azra
4.    Miladinović Vinko
5.    Savić Milka
6.    Raduš Dragoja
7.    Stojanović-Kuzmanović Renata
8.    Pašić Đenita
9.    Halilović Zina
10.  Popović Gordan
11.  Zorica Stolić

OSNOVNI  SUD  TESLIĆ
1.    Mikanović Ljiljana
2.    Lazić-Miladinović Marijana
3.    Frank Slavica
4.    Đuričić Dragana
5.    Blambić Irma
6.    Đekanović Milena
7.    Marina Ilić
8.    Sandro Nalić


OSNOVNI  SUD   FOČA
1.    Škipina Čedo
2.    Golijanin Ninoslav
3.    Korda Ermin

OSNOVNI  SUD  TREBINJE
1.    Bosić Milan
2.    Rikalo Bojana
3.    Milidragović Mara

OSNOVNI  SUD  U  SOKOLCU
1.    Borovčanin Luka
2.    Avlijaš Sonja
3.    Ćatović Šefkert   
4.    Turuntaš Gordana
5.    Plasto Šefkija
6.    Milović Rankica
7.    Bosović Valentin
8.    Cerović-Bojović Jelena
9.    Omerspahić Sedad
10.    Vujičić  Milica
11.    Ivanović Veselinka
12.    Čengić Jasminka
13.    Đerić  Boris
14.    Malović Branka

OSNOVNI  SUD  VIŠEGRAD
1.    Bogdanović Radmila
2.    Plećić Dana
3.    Bojović Danijela
4.    Kovačević Slavica
5.    Salić Zijad
6.    Rahmanović Osman

OSNOVNI  SUD  VLASENICA
1.    Božović Tatjana
2.    Alajbegović Firdeus
3.    Močević Slobodanka
4.    Pavlović Bosiljka
5.    Zekić Mladenka
6.    Golijan Dragan

OKRUŽNI SUD BANJA LUKA
1.    Aćić Dragan
2.    Ajdar Aida
3.    Aničić-Zgonjanin Marija
4.    Bijelić Petra
5.    Antonić Vesna
6.    Bojović Duško
7.    Bošnjak Glizijan Ljiljana
8.    Brelak Mihajlo
9.    Veladžić Sadeta novi član
10.    Vulić Božana
11.    Delić Davorka
12.    Došenović Mira
13.    Dragosavljević Blagoje
14.    Forca Srđan
15.    Kapetanović Amir
16.    Knežević Svjetlana
17.    Ković Željko
18.    Kudrić Snježana
19.    Majkić-Marinković Biljana
20.    Marić Svetlana
21.    Mitrić  Nevenka
22.    Novković Milorad
23.    Puškar Emira
24.    Radević Mirjana
25.    Sadiković Nermana
26.    Sadeta Veladžić
27.    Stanković Vesna
28.    Stefanović  Sanja
29.    Stamenić Darko
30.    Stupar Tatjana
31.    Trifunović Borislav
32.    Šatara Jasna

OKRUŽNI SUD BIJELJINA
1.    Vasiljević Mirko
2.    Marković Milenko
3.    Zorić Milena
4.    Jamina Dane
5.    Đonlić Mensur
6.    Džida Zoran
7.    Sekulić Ivica
8.    Stojanović Vedrana
9.    Radovanović Petar
10.    Salihbegović Alma
11.    Stepanović Snježana
12.    Bajić Sadika


OKRUŽNI  SUD  DOBOJ
1.    Bambulović Slavica
2.    Ninković Duško
3.    Stančić  Radmila
4.    Rulofs Dragan
5.    Pajić Slađana
6.    Prešić Vojka
7.    Nerminka Begović

OKRUŽNI  SUD  TREBINJE
1.    Pikula Milosav
2.    Popić Duško
3.    Prcović Tatjana
4.    Stević Bojan
5.    Hakalović Haris

OKRUŽNI SUD ISTOČNO SARAJEVO
1.    Dabić-Jovičić Bogdanka
2.    Blitvić Miodrag
3.    Tanasković Milanka
4.    Nizama Lojo
5.    Husić Zinaida
6.    Filipović Erna
7.    Ibrahimefendić Senaid
8.    Krkeljaš Milorad

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA
1.    Bošković Nataša
2.    Bosnić Siniša
3.    Božić Jelena
4.    Dabić  Igor
5.    Grubačić Tanja
6.    Ilić Sanja
7.    Komljenović Ljubica
8.    Koričić Asmir
9.    Kosić Lejla
10.    Milijević Nedeljko
11.    Mirošljević-Ždral Aleksandra
12.    Stanković-Ćosović  Vesna
13.    Tomić Staša
14.    Tomić-Ignjatić Ana
15.    Vukalić Midho
16.    Amra Grozdanić
17.    Gordana Vojvodić
18.    Danijela Šarčević


OKRUŽNI  PRIVREDNI  SUD   DOBOJ

1.    Arsenić Nada
2.    Jovanović Jovanka
3.    Kvaternik Brankica
4.    Kulaš Mato
5.    Džinić Adisa

OKRUŽNI  PRIVREDNI   SUD  BIJELJINA

1.    Krstić Slobodana
2.    Mitrović Miroljub
3.    Gužvić Božana
4.    Draženko Lugonja

OKRUŽNI  PRIVREDNI  SUD  TREBINJE
1.    Begović Smajil
2.    Vojnović Danica
3.    Kokotović Mirjana

VIŠI  PRIVREDNI  SUD  BANJA LUKA
1.    Gajić Bogdan
2.    Lipovača Dževad
3.    Ninković  Velimir
4.    Raosavljević  Mirjana
5.    Romčević Snježana
6.    Skoko Branka
7.    Turkeš Drago

VRHOVNI SUD  BANJA LUKA                      
1.    Barić Želimir                                                                        
2.    Bundalo Tanja
3.    Bužanin Obren
4.    Bjelobrk Mersida
5.    Čupeljić Edina
6.    Dimitrijević Vojislav
7.    Gojković Staka
8.    Ikanović Veljko
9.    Mikeš Gorana
10.    Milašinović Slobodan
11.    Miljević Dragomir
12.    Milovanović Daniela
13.    Mrša Smiljana
14.    Obradović Rosa
15.    Osmić Darko
16.    Popadić Gorjana
17.    Stanišić Jadranka
18.    Šubarić Violanda
19.    Tica Senad
20.    Tomić Biljana
21.    Ćurković  Strahinja