Jahorina 2013

Ovde možete naći program i zaključke sa VIII savjetovanja na Jahorini.

Slike sa savjetovanja – Jahorina 2013