Učlanjenje

Ovdje možete preuzeti pristupnicu za članstvo u Udruženju sudija Republike Srpske, koju nam možete poslati faxom, poštom ili na e-mail adresu (dole navedeni kontakt podaci).

Vladike Platona br. 2,
78000 Banja Luka
fax: 051 301 578;
e-mail: us.rs@pravosudje.ba