Članovi

ČLANOVI UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE

OSNOVNI SUD BANJA LUKA

 1. Babić Aleksandra
 2. Gajić Igor
 3. Garača Jelena
 4. Gavrilović Trivić Adrijanan
 5. Gluhaković Dijana
 6. Gluvić Mira
 7. Grahovac Jelena
 8. Graovac Vladana
 9. Vedrana Grmuša
 10. Huseinbašić Munevera
 11. Marela Jevtović
 12. Keleman Spasen
 13. Kordić Dalibor
 14. Kovačević Dragana
 15. Kovačević Monika
 16. Krajnović Maja
 17. Medaković Radmila
 18. Milekić Milenko
 19. Milojica Zoran
 20. Muhadžić Adisa
 21. Panić-Aćić Violeta
 22. Papić Vesna
 23. Puzić Žarko
 24. Biljana Radulović
 25. Savić Smiljana
 26. Savić Snježana
 27. Danijela Božić
 28. Stefanović-Regoda Tatjana
 29. Tatić Zdravko
 30. Vrbanjac Amela
 31. Dragan Vujec
 32. Vučetić Biljana
 33. Ćetojević Nives
 34. Miloš Čizmović
 35. Ćolić Ines
 36. Čorni Tatjana
 37. Šipka Ana

OSNOVNI SUD GRADIŠKA

 1. Grahovac Predrag
 2. Kasagić Predrag
 3. Kukić Lela
 4. Maletić Branimir
 5. Sember Brana
 6. Stepanović Snježana
 7. Dejana Tepić
 8. Irena Đorđević
 9. Đukić Desanka
 10. Dragana Šmitran

OSNOVNI SUD KOZARSKA DUBICA

 1. Đurađ Kozomara
 2. Samir Šehović
 3. Ilija Tadić
 4. Dragan Kalaba
 5. Dragica Stanković

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ

 1. Gajanin Zdenka
 2. Tepić Bojana
 3. Hadžiselimović Alma
 4. Vinojčić-Topić Gordana
 5. Nikola Aničić
 6. Bojan Dobrnjac

OSNOVNI SUD MRKONJIĆ GRAD

 1. Dražen Vulin
 2. Željko Čegar
 3. Ivica Kalinić
 4. Saša Rajković
 5. Mileva Santrač
 6. Anđelko Vrača

OSNOVNI SUD NOVI GRAD

 1. Radulj Tatjana
 2. Čulić Ljiljana
 3. Šipka Ljiljana

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU

 1. Elenkov Danijela
 2. Hadžić Senad
 3. Anušić Vera
 4. Kragulj Branka
 5. Harun Samardžić
 6. Pjevač Gordana
 7. Manojlović Nebojša
 8. Kurbegović Nesiha
 9. Mehadžić Vanja
 10. Mugoša Tanja
 11. Husić Šejla
 12. Aljoša Dukić
 13. Zoran Milojica

OSNOVNI SUD PRNJAVOR

 1. Biber Borka
 2. Popović Suzana
 3. Sabljić Milan
 4. Švraka-Panić Dragana
 5. Živković Nada
 6. Sanja Leburić

OSNOVNI SUD U ŠAMCU

 1. Zdenko Vranjić
 2. Zorica Stolić
 3. Dajana Milićević
 4. Martin Vukić
 5. Arfan Aboudil

OSNOVNI SUD BIJELJINA

 1. Abadzić Radinka
 2. Bojičić Radiša
 3. Despenić Aleksandar
 4. Hanušić Aid
 5. Lazarević Siniša
 6. Matković Aleksandar
 7. Milićević Ljubiša
 8. Mičić Ljubiša
 9. Mujkić Osman
 10. Nađević Stela
 11. Pašić Lejla
 12. Rajković ljilja
 13. Sekulić Cvijeta
 14. Sladić Marinko
 15. Stevanović Dijana
 16. Vakičić Željka
 17. Ćosić Mediha
 18. Đurić Dragoljub
 19. Šaćirović Selma

OSNOVNI SUD SREBRENICA

 1. Alić Sead
 2. Pejić Ljiljana
 3. Petković Vukman
 4. Fehrić Samir
 5. Nikolić Slaviša

OSNOVNI SUD ZVORNIK

 1. Tadić Slavica

OSNOVNI SUD DERVENTA

 1. Hrustić Mirjana
 2. Nada Jovičić-Jauševac
 3. Cvijanović Dlakić Gordana

OSNOVNI SUD U DOBOJU

 1. Marić Radovanka
 2. Mikerević Vesna
 3. Radojčić Radmila
 4. Rajković Ljiljana
 5. Tomić Marica

OSNOVNI SUD MODRIČA

 1. Halilović Zina
 2. Miladinović Vinko
 3. Rauš Dragoja
 4. Savić Milka
 5. Stojanović-Kuzmanović Renata
 6. Čobo-Ganibegović Azra

OSNOVNI SUD TESLIĆ

 1. Mikanović Ljiljana
 2. Đuričić Dragana
 3. Đekanović Milena

OSNOVNI SUD FOČA

 1. Golijanin Ninoslav
 2. Korda Ermin

OSNOVNI SUD U ŠAMCU

 1. Vranjić Zdenko
 2. Zorica Stolić
 3. Arfan Aboudil
 4. Dajana Milićević
 5. Martin Vukić

OSNOVNI SUD U SOKOLCU

 1. Malović Branka
 2. Milović Rankica
 3. Đerić Boris
 4. Bosović Valentin
 5. Igor Roić

OSNOVNI SUD VIŠEGRAD

 1. Bogdanović Radmila
 2. Plećić Dana
 3. Bojović Danijela
 4. Kovačević Slavica
 5. Salić Zijad
 6. Rahmanović Osman

OSNOVNI SUD VLASENICA

 1. Slobodanka Močević,
 2. Mladenka Zekić,
 3. Bosiljka Pavlović,
 4. Aleksandra Timotijević Ristić
 5. Darko Mijatović,
 6. Darko Božić

OKRUŽNI SUD BANJA LUKA

 1. Ajdar Aida
 2. Aničić-Zgonjanin Marija
 3. Božić Jelena
 4. Došenović Mira
 5. Dragosavljević Blagoje
 6. Forca Srđan
 7. Gavrić Pane
 8. Koričić Sanela
 9. Ković Željko
 10. Marić Igor
 11. Mitrić Nevenka
 12. Mišić Vesna
 13. Obradović Dragomir
 14. Radević Mirjana
 15. Ratković Gordana
 16. Sadiković Nermana
 17. Stamenić Darko
 18. Stanojević Dragomirka
 19. Stefanović Sanja
 20. Stevandić Gordana
 21. Trifunović Borislav
 22. Vidimlić Biljana
 23. Vinac Mario
 24. Đurić Milica
 25. Šatara Jasna
 26. Ždral Aleksandra

OKRUŽNI SUD BIJELJINA

 1. Bajić Sadika
 2. Džida Zoran
 3. Erdelić Dragoslav
 4. Jamina Dane
 5. Muharemović Karić Elbisa
 6. Salihbegović Alma
 7. Sekulić Ivica
 8. Simanić Dragana
 9. Vasiljević Mirko
 10. Zorić Milena
 11. Lugonja Draženko

OKRUŽNI SUD PRIJEDOR

 1. Miloica Duško
 2. Janjić Radomir
 3. Marin Drena
 4. Eror Nedeljka
 5. Baštinac Jasminka
 6. Miodragović Basrak Mirjana
 7. Sarajlić Vesna

OKRUŽNI SUD DOBOJ

 1. Bambulović Slavica
 2. Banjac-Lopandić Snežana
 3. Cvijanović Ognjenka
 4. Lazić Miladinović Marijana
 5. Pajić Slađana
 6. Prešić Vojka
 7. Stančić Radmila
 8. Azmira Mejrušić

OKRUŽNI SUD TREBINJE

 1. Stević Bojan
 2. Popić Duško

OKRUŽNI SUD ISTOČNO SARAJEVO

 1. Husić Zinaida
 2. Lojo Nizama
 3. Ivanović Veselinka
 4. Mršić Ranka
 5. Hadžiomeragić Senad
 6. Okuka Jelena

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA

 1. Bosnić Siniša
 2. Sandra Budiša
 3. Dabić Igor
 4. Grubačić-Janković Tanja
 5. Ilić Sanja
 6. Marić Gordana
 7. Milaković Radomir
 8. Milijević Nedeljko
 9. Stanković-Seksan Vesna
 10. Tomić Staša
 11. Tomić-Ignjatić Ana
 12. Vukalić Midho
 13. Čegar Sanja
 14. Danijela Šarčević

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD PRIJEDOR

 1. Cepić Snježana
 2. Grozdanić Amra
 3. Mazalić Nović Dijana

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ

 1. Arsenić Nada
 2. Jovanović Jovanka
 3. Stojaković-Kvaternik Brankica
 4. Kulaš Mato
 5. Džinić Adisa

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BIJELJINA

 1. Krstić Slobodana
 2. Gužvić Božana
 3. Mediha Džemalić

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ISTOČNO SARAJEVO

 1. Sandra Radoš-Čatak
 2. Almina Oruč

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD TREBINJE

 1. Begović Smajil
 2. Vojnović Danica
 3. Kokotović Mirjana

VIŠI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA

 1. Gajić Bogdan
 2. Kovačević Biserka
 3. Ninković Velimir
 4. Romčević Snježana
 5. Skoko Branka
 6. Turkeš Drago

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE

 1. Antonić Vesna
 2. Bjelobrk Mersida
 3. Bojović Duško
 4. Bošnjak-Glizijan Ljiljana
 5. Bundalo Tanja
 6. Ikanović Veljko
 7. Knežević Svjetlana
 8. Mikeš Gorana
 9. Milovanović Daniela
 10. Mrša Smiljana
 11. Obradović Rosa
 12. Popadić Gorjana
 13. Stanišić Jadranka
 14. Tica Senad
 15. Tomić Biljana
 16. Ćurković Strahinja
 17. Čupeljić Edina
 18. Šubarić Violanda
 19. Božana Vulić