Jahorina 2014

Ovde možete naći zaključke sa XIX savjetovanja na Jahorini.

Zaključci sa XIX savjetovanja na Jahorini 2014

Slike sa savjetovanja – Jahorina 2014