Kontakt

UDRUŽENJE SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE
Ulica Vladike Platona br. 2,
78000 Banja Luka

Tel: 051 300 646;
Fax: 051 300 646;

E-mail: us.rs@pravosudje.ba
www.udruzenjesudijars.org