Nadzorni odbor

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

  1. Nives Ćetojević, predsjednik
    Osnovni sud Banjaluka
  2. Aleksandra Mirošljević-Ždral
    Okružni sud Banjaluka
  3. Ljubiša Milićević,
    Osnovni sud Bijeljina