Jahorina 2015

Ovde možete naći dopise i pozivna pisma sa X savjetovanja na Jahorini.

Dopis uz pozivno pismo za X savjetovanje na Jahorini 2015

Pozivno pismo za X savjetovanje na Jahorini 2015

Dopis uz pozivno pismo za autore za X savjetovanje na Jahorini 2015

Pozivno pismo za autore za X savjetovanje na Jahorini 2015

Slike sa savjetovanja – Jahorina 2015