logo

AktivnostiBroj: USRS - 606/20
Datum; 25.02.2020.godine


IV SAVJETOVANJE IZ PREKRŠAJNO-PRAVNE OBLASTI

Radni naziv savjetovanja je:


UPOREDNA ANALIZA PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BiH I REGIJI“

Bijeljina, Etno selo „Stanišić“, 21-23.05.2020.godine


Poštovani,


Obavještavamo Vas da Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem sudija/sudaca u FBiH, Udruženjem sudija u BiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH, Advokatskim komorama RS i FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta organizuje IV Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti u periodu od 21.-23. maja 2020. godine u Bijeljini, Etno selo „Stanišić“. Predavači će biti eminentni pravnici i sudije iz naše zemlje i regiona.


Za učešće na Savjetovanju potrebno je da svaki sud, institucija ili učesnik lično (uz navođenje imena, prezimena i profesije) izvrše rezervaciju smještaja.. Rezervacije smještaja se mogu izvršiti putem telefona: 055/ 350-306, putem fax-a: 055/ 350-509 ili e-mail adrese office@etno-selo.com.


Kotizacija za Savjetovanje iznosi 80,00 KM po učesniku i uplaćuje se na račun Udruženja sudija Republike Srpske broj : 562099-00018368-98 kod Razvojne Banke Banja Luka uz naznaku "kotizacija za Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti". Učesnici su dužni da kopiju virmana o uplaćenoj kotizaciji pošalju na e-mail udruženja sudija RS Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , a original predoče prilikom registracije i preuzimanja materijala za Savjetovanje.


Krajnji rok za uplatu kotizacija i dostavljanje dokaza o uplati je 08.05.2020. godine.

Okvirni program Savjetovanja će biti naknadno dostavljen.


S poštovanjem,


Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija Republike Srpske
Milenko Milekić

Broj: USRS - 606/20
Datum; 25.02.2020.godine


IV SAVJETOVANJE IZ PREKRŠAJNO-PRAVNE OBLASTI

Radni naziv savjetovanja je:


UPOREDNA ANALIZA

PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BiH I REGIJI“

Bijeljina, Etno selo „Stanišić“, 21-23.05.2020.godine


Poštovani,


Pozivamo Vas da kao uvaženi naučni radnik odnosno stručnjak iz oblasti prekršajnog prava pripremite referat iz vaše naučne/stručne oblasti za III Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti koje će se održati Bijeljini, Etno selo „Stanišić“ u periodu od 21-23.05.2020.godine .

Pisani rad je potrebno dostaviti najkasnije do 01.04.2020. godine.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova IV Savjetovanja iz prekršajno-pravne oblasti.

Troškove boravka autora za vrijeme Savjetovanja, koji se odnose na smještaj i ishranu, snosi organizator.


Opširnije...

Poštovani,

shodno zaključku sa Skupštine Udruženja sudija Republike Srpske održane u Trebinju, dostavljam članstvu na uvid meni dostupne odluke sudova u vezi isplate naknada na ime putnih troškova sudijama.
Ponovo pozivam sve sudije kojima su dostupne odluke sudova u Republici Srpskoj koje su donesene u postupcima radi isplate naknada sudijama po drugim osnovama da ih dostave na email Udruženja, radi informisanja članstva.

S poštovanjem,
Borislav Trifunović, predsjednik USRS

 

Na sljedećim linkovima se mogu preuzeti dokumenti:

- VS RS Rs 067702 16 Rev

- Rsž221013

- AP 346611 naknade za sud

XIV SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA

JAHORINA, 16. -19. OKTOBRA 2019. GODINE

Broj: USRS - 586/19
Datum; 02.07.2019.godine

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da kao uvaženi naučni radnik odnosno stručnjak iz oblasti građanskog prava pripremite referat iz vaše naučne/stručne oblasti za XIV Savjetovanje iz građanske oblasti „Jahorina 2019“ na temu „Aktuelna pitanja građanskog prava, teorija –praksa“ koje će se održati u hotelu „Vučko i Termag“ na Jahorini u period od 16.-19. oktobra 2019. godine.


SAVJETOVANJE OBUHVATA TRI OBLASTI:

-GRAĐANSKO PRAVO
(stvarno pravo, obligaciono pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i građansko procesno pravo(parnični, vanparnični i izvršni postupak).

-PRIVREDNO PRAVO
(pravo privrednih društava, ugovori robnog prometa,bankarsko pravo i hartije od vrijednosti, stečajno pravo).

-UPRAVNO PRAVO
(materijalno i procesno).

Ukoliko ste saglasni da pripremite i prezentujete referat, molimo Vas da nas o tome obavijestite najkasnije do 25.07.2019. godine.

Sažetak dostaviti do 01.08.2019.

Pisani rad je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2019. godine.

Jezici u Zborniku su jezici koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i engleski jezik.

Sažetak i rad možete dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli sa naznakom „za IX Savjetovanje iz građanske oblasti”. Potrebno je da naglasite oblast u kojoj želite učestvovati, a svaki učesnik se može pojaviti jednom kao autor i jednom kao koautor rada. Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova XIV Savjetovanja iz građanske oblast.

Troškove boravka autora za vrijeme Savjetovanja, koji se odnose na smještaj i ishranu, snosi organizator.

U prilogu Vam dostavljamo uputstvo za pisanje radova.

U nadi da ćete prihvatiti poziv i aktivno učestvovati, na IX Savjetovanju iz građanske oblasti, unaprijed Vam se zahvaljujemo.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE
Milenko Milekić

 

Ovde možete preuzeti  UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

 

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji  sa Udruženjem sudija/sudaca u FBiH, Udruženjem sudija u BiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH, Advokatskim komorama RS i FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta organizuje XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava u periodu od 16.-19. oktobra 2019. godine u hotelu "Termag" i « Vučko «  na Jahorini. Predavanja će se odvijati po katedrama u konferencijskim salama hotela « TERMAG ». Svečana večera biće organizovana 18. oktobra u hotelu « Vučko ». Za dodatne informacije (ukoliko ste smještenu u nekom drugom objektu) za svečanu večeru potrebno je da kontaktirate hotel Vučko.

Prvi dan 16. oktobar  -  dolazak i smještaj 17:00 - 20:00 -  registracija učesnika i podjela materijala

Drugi dan 17. oktobar - Svečano otvaranje Savjetovanja i predavanja

Treći dan 18. oktobar – predavanja po katedrama

Cetvrti dan 19. oktobar – Usvajanje zaključaka sa Savjetovanja i zatvaranje Savjetovanja

U prilog vam dostavljamo pozivno pismo.

Okvirni program Savjetovanja će biti naknadno dostavljen.

III SAVJETOVANJE IZ PREKRŠAJNO-PRAVNE OBLASTI

Radni naziv savjetovanja je:
„UPOREDNA ANALIZA PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BiH I REGIJI“
Bijeljina, Etno selo „Stanišić“, 09-11.05.2019.godine

 

Broj: USRS - 567/19
Datum; 01.03.2019.godinePoštovani,

Pozivamo Vas da kao uvaženi naučni radnik odnosno  stručnjak iz oblasti prekršajnog prava  pripremite referat iz vaše naučne/stručne  oblasti za III Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti  koje će se održati Bijeljini, Etno selo „Stanišić“ u periodu  od 09-11.05.2019.godine .

Pisani rad je potrebno dostaviti najkasnije do 01.04.2019. godine.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova  III  Savjetovanja iz prekršajno-pravne oblasti.

Troškove boravka autora za vrijeme Savjetovanja, koji se odnose na smještaj i ishranu, snosi organizator.


Radovi treba da ispanjavaju sljedeće formalne uslove:

Radovi trebaju da budu otkucani u fontu Times New Roman  veličinom od 12 pt, latiničnim ili ćiriličnim pismom na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku. Uz rad, ako se šalje poštom, treba priložiti CD.

Struktura treba da sadrži : ime i prezime autora, zvanje, naziv preduzeća i ustanove u kojoj radi, naslov rada, kratak apstrakt rada (do 15 redova), ključne riječi do 10 riječi, izlaganje suštine rada i zaključak (do jedne stranice) , a izvore (literaturu) navesti u fusnoti.

Obim rukopisa je ograničen do jednog autorskog tabaka (odnsono od 6 do 16 kartica), kartica (kartica -30 redova) a duže radove od 20 stranica nećmo  štampati.

Dalje informacije u vezi sa radovima  možete dobiti od Udruženja sudija Republike Srpske putem e-mail adrese   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i na telefon broj 065/860-270.

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog pisma email-om.

Radove slati email-om   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili putem pošte na adresu Udruženje pravnika Republike Srpske, Vladike Platona br. 2  Banja Luka (Zgrada Osnovnog suda Banja Luka), uz dostavu CD-a.

S poštovanjem.


Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija Republike Srpske
Milenko Milekić


Strana 4 od 7

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća > Kraj >>