logo

Nadzorni odbor

Podeli

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA1. NIVES ĆETOJEVIĆ , predsjednik
OSNOVNI SUD BANJALUKA

2. AID HANUŠIĆ, član
OSNOVNI SUD BIJELJINA

3. DRAŽEN VULIN ,član
OSNOVNI SUD MRKONJIĆ GRAD