Jahorina 2014

ZAKLJUČCI SA IX SAVJETOVANJE IZ GRAĐANSKE OBLASTI
U BOSNI I HERCEGOVINI
JAHORINA, 15.-18. OKTOBAR 2014. GODINE

 

BROJ: 169/14
DATUM: 18. 10.2014. godine

Stvarno pravo

- Institut zaštite državine kao faktičke vlasti na stvari i dalje je egzistira kao neophodan institut, nakon radikalne promjene svojinskih režima u Zakonu o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 124/08, 58/09 i 95/11), pa u postupcima sudske zaštite postoji potreba i daljnjeg pravila po kojem u izreci sudske odluke treba da se utvrdi čin smetanja državine, kao relevantnih pravnih činjenica (deklaratorni element) koji imaju svoj značaj u postupcima izvršenja sudskih rješenja, kao i u budućem ponovljenim smetanjima posjeda kada ranija odluka ima snagu izvršnog naslova.

Opširnije...

Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji  sa Udruženjem sudija u BiH, Udruženjem sudija/sudaca u FBiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta, te Advokatskim komorama RS i FBiH  organizuje

IX SAVJETOVANJE IZ GRAĐANSKE OBLASTI U BIH

Radni naziv savjetovanja je:

„AKTUELNA PITANJA GRAĐANSKOG ZAKONODAVSTVA U BIH“

Savjetovanje će se održati 15.– 18. oktobra 2014. godine u Hotelu "Bistrica" na Jahorini

(dolazak i smještaj učesnika je 15.oktobar 2014.godine (srijeda) od 16.00 časova, a otvaranje Savjetovanja je 16. oktobar 2014.godine)

Okvirni program rada savjetovanja će biti naknadno dostavljen.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Organizacionog odbora
Milenko Milekić