Članovi udruženja

PodeliČLANOVI UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE


OSNOVNI SUD BANJA LUKA
1. Babić Aleksandra
2. Bajić Svetozard
3. Miloš Čizmović
4. Vrbanjac Amela
5. Vučetić Biljana
6. Ćetojević Nives
7. Čorni Tatjana
8. Garača Jelena
9. Mario Vinac
10. Gluvić Mira
11. Graovac Vladana
12. Đumišić Rajfa
13. Jevtović Marela
14. Igor Marić
15. Keleman Spasen
16. Kordić Dalibor
17. Kovačević Stela
18. Kovačević Bisera
19. Kovačević Monika
20. Kovačević Dragana
21. Koričić Sanela
22. Krajnović Maja
23. Medaković Radmila
24. Milekić Milenko
25. Milojica Zoran
26. Mišić Vesna
27. Muhadžić Adisa
28. Pejović Nebojša
29. Huseinbašić Munevera
30. Papić Vesna
31. Popović Vesna
32. Uletilović Dragan
33. Admir Biščić
34. Biljana Radulović
35. Sabljić Biljana
36. Sabljić Zorica
37. Sandić Siniša
38. Savić Smiljana
39. Savić Snježana
40. Spasojević Brankica
41. Stanojević Dragomirka
42. Stefanović-Regoda Tatjana
43. Slavnić Slavica
44. Stevandić Gordana
45. Tatić Zdravko
46. Tegeltija Milan
47. Trivić Dean

OSNOVNI SUD GRADIŠKA
1. Krejić Veljko
2. Đorđević Irena
3. Đukić Desanka
4. Grahovac Predrag
5. Kasagić Predrag
6. Kukić Lela
7. Maletić Branimir
8. Sember Brana
9. Skakić Dragana
10. Stepanović Snježana
11. Haris Beganović
12. Dejana Tepić

OSNOVNI SUD KOZARSKA DUBICA
1. Đurađ Kozomara
2. Samir Šehović
3. Ilija Tadić
4. Dragan Kalaba
5. Dragica Stanković

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
1. Gajanin Zdenka
2. Tepić Bojana
3. Hadžiselimović Alma
4. Vinojčić-Topić Gordana
5. Nikola Aničić

OSNOVNI SUD MRKONJIĆ GRAD
1. Dražen Vulin
2. Željko Čegar
3. Ivica Kalinić
4. Saša Rajković
5. Neđija Šehalić
6. Anđelko Vrača
7. Mileva Santrač

OSNOVNI SUD NOVI GRAD
1. Radulović Miloš
2. Čulić Ljiljana
3. Šipka Ljiljana
4. Radulj Tatjana

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
1. Anušić Vera
2. Elenkov Danijela
3. Hadžić Senad
4. Husić Šejla
5. Janković Jelena
6. Kragulj Branka
7. Kurbegović Nesiha
8. Manojlović Nebojša
9. Mugoša Tanja
10. Mehadžić Vanja
11. Pjevač Gordana
12. Popović Miroslav
13. Žarka Puzić
14. Ratković Gordana

OSNOVNI SUD PRNJAVOR
1. Biber Borka
2. Popović Suzana
3. Sabljić Milan
4. Suljić Almaida
5. Švraka-Panić Dragana
6. Živković Nada

OSNOVNI SUD U ŠAMCU
1. Zdenko Vranjić
2. Zorica Stolić
3. Dajana Milićević
4. Martin Vukić
5. Arfan Aboudil

OSNOVNI SUD BIJELJINA
1. Abadzić Radinka
2. Bojičić Radiša
3. Despenić Aleksandar
4. Dević Smiljka
5. Hanušić Aid
6. Lazarević Siniša
7. Martinović Zlatna
8. Matković Aleksandar
9. Mehanović Semir
10. Milićević Ljubiša
11. Mičić Ljubiša
12. Mujkić Osman
13. Nađević Stela
14. Pašić Lejla
15. Perić Milica
16. Purić Nebojša
17. Rajković ljilja
18. Sekulić Cvijeta
19. Sladić Marinko
20. Vakičić Željka
21. Ćosić Mediha
22. Đurić Dragoljub
23. Šaćirović Selma

OSNOVNI SUD SREBRENICA
1. Alić Sead
2. Pejić Ljiljana
3. Petković Vukman
4. Fehrić Samir
5. Nikolić Slaviša

OSNOVNI SUD ZVORNIK
1. Jelisić-Brčkalo Aleksandra
2. Tadić Slavica

OSNOVNI SUD DERVENTA
1. Hrustić Mirjana
2. Nada Jovičić-Jauševac
3. Cvijanović Dlakić Gordana

OSNOVNI SUD U DOBOJU
1. Čajić Esma
2. Mikerević Vesna
3. Radojčić Radmila
4. Tomić Marica
5. Cvijanović Ognjenka
6. Marić Radovanka
7. Rajković Ljiljana

OSNOVNI SUD MODRIČA
1. Halilović Zina
2. Miladinović Vinko
3. Rauš Dragoja
4. Savić Milka
5. Stojanović-Kuzmanović Renata
6. Čobo-Ganibegović Azra

OSNOVNI SUD TESLIĆ
1. Blambić Irma
2. Mikanović Ljiljana
3. Timotić-Ristić Aleksandra
4. Đuričić Dragana
6. Đekanović Milena

OSNOVNI SUD FOČA
1. Golijanin Ninoslav
2. Korda Ermin

OSNOVNI SUD TREBINJE
1. Bosić Milan
2. Rikalo Bojana
3. Milidragović Mara

OSNOVNI SUD U ŠAMCU
1. Vranjić Zdenko
2. Zorica Stolić
3. Arfan Aboudil
4. Dajana Milićević
5. Martin Vukić

OSNOVNI SUD U SOKOLCU
1. Malović Branka
2. Jelena Okuka
3. Ćatović Šefket
4. Turuntaš Gordana
5. Plasto Šefkija
6. Milović Rankica
7. Bosović Valentin
8. Cerović-Bojović Jelena
9. Đerić Boris
10. Vujičić Milica

OSNOVNI SUD VIŠEGRAD
1. Bogdanović Radmila
2. Plećić Dana
3. Bojović Danijela
4. Kovačević Slavica
5. Salić Zijad
6. Rahmanović Osman

OSNOVNI SUD VLASENICA
1. Močević Slobodanka
2. Pavlović Bosiljka
3. Zekić Mladenka

OKRUŽNI SUD BANJA LUKA
1. Ajdar Aida
2. Aničić-Zgonjanin Marija
3. Bijelić Petra
4. Božić Jelena
5. Došenović Mira
6. Dragosavljević Blagoje
7. Forca Srđan
8. Gavrić Pane
9. Ković Željko
10. Kudrić Snježana
11. Majkić-Marinković Biljana
12. Mirošljević-Ždral Aleksandra
13. Mitrić Nevenka
14. Mišić Vesna
15. Obradović Dragomir
16. Radević Mirjana
17. Sadiković Nermana
18. Stamenić Darko
19. Stefanović Sanja
20. Stevandić Gordana
21. Stupar Tatjana
22. Trifunović Borislav
23. Uletilović Dragan
24. Veladžić Sadeta
25. Vidimlić Biljana
26. Šatara Jasna
27. Đurić Milica

OKRUŽNI SUD BIJELJINA
1. Vasiljević Mirko
2. Marković Milenko
3. Zorić Milena
4. Jamina Dane
5. Đonlić Mensur
6. Džida Zoran
7. Sekulić Ivica
8. Bajić Sadika
9. Radovanović Petar
10. Salihbegović Alma
11. Stepanović Snježana

OKRUŽNI SUD PRIJEDOR
1. Miloica Duško
2. Janjić Radomir
3. Marin Drena
4. Eror Nedeljka
5. Baštinac Jasminka
6. Miodragović Basrak Mirjana
7. Sarajlić Vesna

OKRUŽNI SUD DOBOJ
1. Bambulović Slavica
2. Banjac-Lopandić Snežana
3. Begović Nerminka
4. Lazić Miladinović Marijana
5. Pajić Slađana
6. Prešić Vojka
7. Stančić Radmila

OKRUŽNI SUD TREBINJE
1. Pikula Milosav
2. Popić Duško
3. Stević Bojan

OKRUŽNI SUD ISTOČNO SARAJEVO
1. Husić Zinaida
2. Nizama Lojo
3. Sonja Avlijaš

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA
1. Bošković Nataša
2. Bosnić Siniša
3. Božić Jelena
4. Dabić Igor
5. Grubačić Tanja
6. Ilić Sanja
7. Komljenović Ljubica
8. Koričić Asmir
9. Kosić Lejla
10. Milijević Nedeljko
11. Mirošljević-Ždral Aleksandra
12. Danijela Šarčević
13. Tomić Staša
14. Tomić-Ignjatić Ana
15. Vukalić Midho
16. Amra Grozdanić
17. Gordana Vojvodić

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD PRIJEDOR
1. Cepić Snježana
2. Grozdanić Amra
3. Mazalić Nović Dijana

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ
1. Arsenić Nada
2. Jovanović Jovanka
3. Stojaković-Kvaternik Brankica
4. Kulaš Mato
5. Džinić Adisa

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BIJELJINA
1. Krstić Slobodana
2. Gužvić Božana
3. Draženko Lugonja
4. Mediha Džemalić

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ISTOČNO SARAJEVO
1. Sandra Radoš-Čatak
2. Almina Oruč

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD TREBINJE
1. Begović Smajil
2. Vojnović Danica
3. Kokotović Mirjana

VIŠI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA
1. Gajić Bogdan
2. Kovačević Biserka
3. Ninković Velimir
4. Romčević Snježana
5. Skoko Branka
6. Turkeš Drago

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
1. Antonić Vesna
2. Bjelobrk Mersida
3. Bojović  Duško
4. Bošnjak-Glizijan Ljiljana
5. Bundalo Tanja
6. Ikanović Veljko
7. Knežević Svjetlana
8. Mikeš Gorana
9. Milovanović Daniela
10. Mrša Smiljana
11. Obradović Rosa
12. Popadić Gorjana
13. Stanišić  Jadranka
14. Tica Senad
15. Tomić Biljana
16. Ćurković Strahinja
17. Čupeljić Edina
18. Šubarić Violanda