IN MEMORIAM, AID HANUŠIĆ

Sa velikim žaljenjem i tugom obavještavamo pravosudnu zajednicu da je uvaženi član Upravnog Odbora Udruženja sudija Republike Srpske Aid Hanušić preminuo dana 01.06.2024. godine u 62. godini života.

Porodici Hanušić izjavljujemo iskreno i duboko saučešće.

Aid Hanušić rođen je 14. marta 1963. godine u Bijeljini, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dana 30. novembra 1999. godine.
Pripravničku praksu obavljao je kod advokata Čičić Vladimira.
Od 10. decembra 2001. godine do 08. maja 2002. godine bio je zaposlen u GP „RAD“ A.D. na poslovima rukovodioca Agencije za promet nekretnina i kao pomoćnik direktora za opšte i pravne poslove.
Od 10. maja 2002. godine počeo je raditi kao stručni saradnik u Sudu za prekršaje u Bijeljini.
Pravosudni ispit položio je dana 11. juna 2004. godine u Banja Luci.
Dana 15. avgusta 2006. godine imenovan je za sudiju Osnovnog suda u Bijeljini.

Za predsjednika Osnovnog suda u Bijeljni imenovan je 13. juna 2016. godine, koju je funkciju obavljao do 30. novembra 2023. godine, a od 01. decembra 2023. godine, obavljao je funkciju sudije Vrhovnog suda Republike Srpske.
Komemoracija će biti održana 04. juna 2024. godine sa početkom u 11,00 ćasova u prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini, u prizemlju zgrade, sudnica 11.

Sahrana će se obaviti dana 04. juna 2024. godine u 13,00 časova na gradskom groblju Pučile u Bijeljini.